Kumbukumbu la Torati 31:6 " Uwe hodari na moyo mkuu. Usiogope wala kuwaogopa, kwa maana ni Bwana Mungu wako aendao pamoja nanyi. Yeye hatakuacha wala kukuacha.